Vplyv GDPR na online casino a bezpečné hranie

SK-casino » Návody » Vplyv GDPR na online casino a bezpečné hranie

Vďaka nariadeniu o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) musia spoločnosti ktoré prevádzkujú hazardné hry dodržiavať nové smernice a predpisy. GDPR je nový súbor pravidiel navrhnutý tak, aby občanom poskytoval väčšiu kontrolu nad ich údajmi.

Základom všetkého je pre online casino a GDPR, že každé online casino musí mať súhlas klienta (teda hráča) pre posielanie informačných e-mailov a používanie marketingových nástrojov, ktorými hráča oslovujú. Online casino Vás s týmto musí dopredu oboznámiť a vyžiadať si váš súhlas. Ak ste sa niekedy registrovali do online kasina, tak ste sa s týmto postupom stretli. Žiadne slušné online casino GDPR nepodceňuje.

Čo je to GDPR?

Je to všeobecné nariadenie o ochrane údajov (po anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je nariadenie Európskej únie, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. V Úradnom vestníku Európskej únie bolo vyhlásené 27. apríla 2016.

Toto nariadenie chráni základné práva a slobody fyzických osôb so zameraním na právo ochrany osobných údajov.

Ak by online casino porušilo pravidlá, môže dostať pokutu v hodnote až 20 miliónov eur

Európska únia vyškolila v jednotlivých štátoch firmy, ktoré majú právo udeľovať za porušenie GDPR pokutu v hodnote 4% celoročného obratu až do výšky 20 miliónov eur. Je to naozaj vážny a dôležitý pokrok na internete tykajúci sa všetkých užívateľov a subjektov v Európe.

Vďaka GDPR má hráč online casina väčšiu ochranu svojich údajov

Pri registrácii ste uviedli svoj email a prihlásili ste sa k odoberanie informačných emailov dobrovoľne alebo nedobrovoľne. Online kasíno Vás musí, alebo muselo znovu oboznámiť o súhlas na zasielanie emailov.

Ďalej Vás online casino muselo oboznámiť aké marketingové materiály používajú na oslovovanie Vás, alebo ostatných užívateľov. Nejde iba o oznámenie, ale mali by ste potvrdiť váš súhlas, že dané kasíno môže Váš email používať. Zdá sa to všetko veľmi zložité, ale GDPR má za úlohu uchrániť údaje všetkých užívateľov.

Ak som hráč online kasína, v čom je výhoda GDPR?

Výhoda je, že môžete požiadať o vymazanie Vašich údajov ktoré ste zanechali v kasíne. Napríklad v kasíne si budete môcť vyžiadať svojou celú hernú históriu, ktorú ste v priebehu určitej doby zanechali.

Všetky dáta, ktoré casino získalo nie sú u nich večné, ale len na dobu nevyhnutnú. Subjekty sú povinní všetky informácie, ktoré dostane postupne vymazávať. Ide o ďalšiu ochranu užívateľov. Casino na druhú stranu vďaka týmto dátam (Cookies, emaily, záznam z hry) zlepší svoje služby voči hráčom.

Má hráč možnosť zmazať svoje dáta v online kasíne?

ÁNO môže ich nechať okamžite zmazať.

Situácia, kedy môže hráč požiadať online casino o zmazanie svojich dát.

  • online casino už dáta k svojim účely nepotrebuje (V tomto prípade subjekt tzv. kontrolór maže dáta sám po uplynutí určitej lehoty)
  • hráč neudelí, alebo nebude naďalej súhlasiť k oprávneniu uchovávať svoje dáta
    dáta boli získané bez súhlasu hráča
  • dáta boli získané bez súhlasu hráča
  • subjekt držiaci súkromné ​​dáta nespĺňa požiadavky v súlade právom GDPR a musí ho na požiadanie orgánu príslušného štátu okamžite zmazať údaje.